KOKOOMUKSEN KOUVOLAN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

 

Aika ja paikka: Tiistai 23.4.2019 klo 18.00, Kouvolan Kaupungintalon valtuustosali.

Klo 17.30 alkaen kokouskahvi ja valtakirjojen tarkastus

 

ASIALISTA

 

1 § Kokouksen avaus

 

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

 

3 § Valitaan kokoukselle sihteeri

 

4 § Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

 

5 § Kokouksen läsnäolijat,  laillisuuden  ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

 

6 § Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

 

7 § Kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarvittavien toimikuntien asettaminen

 

8 § Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

 

9 § Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistamien

 

10 § Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

 

11 § Selonteko kokoomuslaisten kunnanvaltuutettujen toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta sekä selostus poliittisesta tilanteesta

 

12 § Kunnallispoliittisen ohjelman tarkastaminen

 

13 § Kunnallisjärjestön edustajien nimeäminen kokouksiin, joihin kunnallisjärjestöllä on oikeus nimetä edustajansa

 

14 § Aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

 

15 § Muut hallituksen esiintuomat asiat

 

16 § Kokouksen päättäminen